ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 03/10/2022 เวลา 11:50:20 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
03/10/2022
11:50:00 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
28 °C
60 %
0 PPM.
03/10/2022
11:46:35 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
30.2 °C
66 %
0 PPM.
03/10/2022
11:46:14 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
29.5 °C
60 %
0 PPM.
03/10/2022
11:41:44 น.
งานซ่อมฯ
12 µg/m³
30.2 °C
63 %
0 PPM.
03/10/2022
11:41:22 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
4 µg/m³
29.5 °C
61 %
0 PPM.