ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 05/10/2022 เวลา 16:07:05 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
05/10/2022
16:05:26 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
29.6 °C
60 %
0 PPM.
05/10/2022
16:05:04 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
29.8 °C
68 %
0 PPM.
05/10/2022
16:04:36 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
28.3 °C
60 %
0 PPM.
05/10/2022
16:00:31 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
29.6 °C
60 %
0 PPM.
05/10/2022
16:00:12 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
29.8 °C
67 %
0 PPM.