ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 03/10/2022 เวลา 11:10:03 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
03/10/2022
11:07:45 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
30.3 °C
67 %
0 PPM.
03/10/2022
11:07:22 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
29.4 °C
61 %
0 PPM.
03/10/2022
11:06:04 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
27.9 °C
53 %
0 PPM.
03/10/2022
11:02:53 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
30.3 °C
66 %
0 PPM.
03/10/2022
11:02:31 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
29.4 °C
60 %
0 PPM.