ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละอองภายในสำนักวิทยบริการ

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง ชั้นหนังสือนวนิยาย

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์

01/09/2016

13:27:49 น.

ที่นั่งอ่านหนังสือด้านทิศใต้

0 Microns

24.4 °C

50.7 %

721 PPM.

17/10/2019

14:32:15 น.

ที่นั่งอ่านหนังสือด้านทิศใต้

2 Microns

26 °C

38.6 %

623 PPM.

15/04/2020

14:08:35 น.

ที่นั่งอ่านหนังสือด้านทิศใต้

10 Microns

33.1 °C

41.4 %

430 PPM.

01/09/2016

13:14:49 น.

ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก

0 Microns

24.1 °C

49.7 %

742 PPM.

17/10/2019

14:19:58 น.

ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก

2 Microns

25 °C

54.2 %

625 PPM.
สีแดง PM>=300 Microns, CO2>=1000 PPM. สีชมพู PM>=300 Microns สีส้ม CO2>=1000 PPM.

 แผนภูมิข้อมูลพื้นฐานตามตำแหน่งและช่วงเวลา


วันที่ บริการยืม-คืน บริการตอบคำถามฯ โถงอ่านหนังสือชั้น 1 ชั้นวารสารใหม่ ชั้นวารสารล่วงเวลา สำนักงานเลขานุการ ชั้นหนังสือภาษาไทย ชั้นหนังสือภาษาอังกฤษ โถงอ่านหนังสือชั้น 2 ทางเดินหน้าห้องจดหมายเหตุฯ ทางเดินไปอาคาร 17 ทางเดินโซนห้องประชุม IT-Zone ห้องวิทยานิพนธ์ บริการโสตฯ American Corner Pattani ทางเข้าห้องมินิเธียเตอร์ ทางเข้าห้องบริการคอมพิวเตอร์ 1 งานวิเคราะห์ทรัพยากรฯ งานธุรการ งานห้องสมุดดิจิทัล งานซ่อมฯ ชั้นหนังสือ ชั้นหนังสือภาษาเกาหลี ชั้นหนังสือภาษาอังกฤษ ชั้นหนังสือภาษาไทย ชั้นหนังสือภาษาอิสลาม ชั้นหนังสือนวนิยาย ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันตก ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก ที่นั่งอ่านหนังสือด้านทิศใต้
2022-06-23 5
2022-06-24 10
2022-06-24 10
2022-06-24 11
2022-06-24 11
2022-06-24 0
2022-06-24 0
2022-06-24 0
2022-06-24 0
2022-06-24 0
2022-06-28 7
2022-06-28 7
2022-06-28 7
2022-06-28 7
2022-06-28 7
2022-06-28 7
2022-06-28 7
2022-06-28 7
2022-06-28 7
2022-06-28 7
2022-06-28 7
2022-06-28 7
2022-06-28 7
2022-06-28 7
2022-06-28 7
2022-06-28 7
2022-06-28 7
2022-06-28 7
2022-06-28 7
2022-06-28 6
2022-06-28 6
2022-06-28 7
2022-06-28 7
2022-06-28 7
2022-06-28 7
2022-06-28 7
2022-06-28 7
2022-06-28 7
2022-06-28 7
2022-06-28 7
2022-06-28 7
2022-06-28 7
2022-06-28 7
2022-06-28 7
2022-06-28 6
2022-06-28 5
2022-06-28 5
2022-06-28 6
2022-06-28 8
2022-06-28 7
2022-06-28 7
2022-06-28 8
2022-06-28 7
2022-06-28 7
2022-06-28 7
2022-06-28 6
2022-06-28 7
2022-06-28 6
2022-06-28 6
2022-06-28 7
2022-06-28 7
2022-06-28 6
2022-06-28 6
2022-06-28 6
2022-06-28 8
2022-06-28 6
2022-06-28 6
2022-06-28 5
2022-06-28 4
2022-06-28 5
2022-06-28 5
2022-06-28 7
2022-06-28 5
2022-06-28 7
2022-06-28 8
2022-06-28 5
2022-06-28 6
2022-06-28 7
2022-06-28 4
2022-06-28 5
2022-06-28 7
2022-06-28 6
2022-06-28 7
2022-06-28 7
2022-06-28 7
2022-06-28 5
2022-06-28 7
2022-06-28 6
2022-06-28 6
2022-06-28 7
2022-06-28 5
2022-06-28 5
2022-06-28 6
2022-06-28 8
2022-06-28 5
2022-06-28 5
2022-06-28 7
2022-06-28 6
2022-06-28 5
2022-06-28 6
2022-06-28 8
2022-06-28 7
วันที่ บริการยืม-คืน บริการตอบคำถามฯ โถงอ่านหนังสือชั้น 1 ชั้นวารสารใหม่ ชั้นวารสารล่วงเวลา สำนักงานเลขานุการ ชั้นหนังสือภาษาไทย ชั้นหนังสือภาษาอังกฤษ โถงอ่านหนังสือชั้น 2 ทางเดินหน้าห้องจดหมายเหตุฯ ทางเดินไปอาคาร 17 ทางเดินโซนห้องประชุม IT-Zone ห้องวิทยานิพนธ์ บริการโสตฯ American Corner Pattani ทางเข้าห้องมินิเธียเตอร์ ทางเข้าห้องบริการคอมพิวเตอร์ 1 งานวิเคราะห์ทรัพยากรฯ งานธุรการ งานห้องสมุดดิจิทัล งานซ่อมฯ ชั้นหนังสือ ชั้นหนังสือภาษาเกาหลี ชั้นหนังสือภาษาอังกฤษ ชั้นหนังสือภาษาไทย ชั้นหนังสือภาษาอิสลาม ชั้นหนังสือนวนิยาย ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันตก ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก ที่นั่งอ่านหนังสือด้านทิศใต้
2022-06-23 25
2022-06-24 25
2022-06-24 25
2022-06-24 26
2022-06-24 26
2022-06-24 26.3
2022-06-24 25.6
2022-06-24 25.6
2022-06-24 25.6
2022-06-24 25.6
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.5
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.4
2022-06-28 26.4
2022-06-28 26.4
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.3
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.1
2022-06-28 26
2022-06-28 26
2022-06-28 26.2
2022-06-28 26.3
2022-06-28 26.4
2022-06-28 26.5
2022-06-28 26.5
2022-06-28 26.6
2022-06-28 26.7
2022-06-28 26.6
2022-06-28 26.7
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.7
2022-06-28 26.6
2022-06-28 26.6
2022-06-28 26.5
2022-06-28 26.4
2022-06-28 26.2
2022-06-28 26
2022-06-28 25.7
2022-06-28 25.6
2022-06-28 25.8
2022-06-28 26
2022-06-28 26.2
2022-06-28 26.2
2022-06-28 26.4
2022-06-28 26.5
2022-06-28 26.5
2022-06-28 26.6
2022-06-28 26.6
2022-06-28 26.7
2022-06-28 26.7
2022-06-28 26.6
2022-06-28 26.7
2022-06-28 26.6
2022-06-28 26.4
2022-06-28 26.7
2022-06-28 26.2
2022-06-28 26.8
2022-06-28 26.6
2022-06-28 26
2022-06-28 26.6
2022-06-28 26
2022-06-28 26.5
2022-06-28 25.6
2022-06-28 26.7
2022-06-28 25.3
2022-06-28 26.5
2022-06-28 25.9
2022-06-28 26.6
2022-06-28 27
วันที่ บริการยืม-คืน บริการตอบคำถามฯ โถงอ่านหนังสือชั้น 1 ชั้นวารสารใหม่ ชั้นวารสารล่วงเวลา สำนักงานเลขานุการ ชั้นหนังสือภาษาไทย ชั้นหนังสือภาษาอังกฤษ โถงอ่านหนังสือชั้น 2 ทางเดินหน้าห้องจดหมายเหตุฯ ทางเดินไปอาคาร 17 ทางเดินโซนห้องประชุม IT-Zone ห้องวิทยานิพนธ์ บริการโสตฯ American Corner Pattani ทางเข้าห้องมินิเธียเตอร์ ทางเข้าห้องบริการคอมพิวเตอร์ 1 งานวิเคราะห์ทรัพยากรฯ งานธุรการ งานห้องสมุดดิจิทัล งานซ่อมฯ ชั้นหนังสือ ชั้นหนังสือภาษาเกาหลี ชั้นหนังสือภาษาอังกฤษ ชั้นหนังสือภาษาไทย ชั้นหนังสือภาษาอิสลาม ชั้นหนังสือนวนิยาย ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันตก ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก ที่นั่งอ่านหนังสือด้านทิศใต้
2022-06-23 48
2022-06-24 45
2022-06-24 45
2022-06-24 46
2022-06-24 46
2022-06-24 52
2022-06-24 47
2022-06-24 47
2022-06-24 47
2022-06-24 47
2022-06-28 47
2022-06-28 47
2022-06-28 47
2022-06-28 47
2022-06-28 47
2022-06-28 47
2022-06-28 47
2022-06-28 47
2022-06-28 47
2022-06-28 47
2022-06-28 47
2022-06-28 47
2022-06-28 47
2022-06-28 47
2022-06-28 47
2022-06-28 47
2022-06-28 47
2022-06-28 47
2022-06-28 47
2022-06-28 47
2022-06-28 47
2022-06-28 47
2022-06-28 46
2022-06-28 47
2022-06-28 47
2022-06-28 47
2022-06-28 47
2022-06-28 47
2022-06-28 47
2022-06-28 47
2022-06-28 47
2022-06-28 47
2022-06-28 47
2022-06-28 47
2022-06-28 47
2022-06-28 50
2022-06-28 51
2022-06-28 51
2022-06-28 51
2022-06-28 52
2022-06-28 53
2022-06-28 53
2022-06-28 53
2022-06-28 53
2022-06-28 53
2022-06-28 52
2022-06-28 52
2022-06-28 51
2022-06-28 50
2022-06-28 50
2022-06-28 49
2022-06-28 49
2022-06-28 48
2022-06-28 47
2022-06-28 47
2022-06-28 47
2022-06-28 46
2022-06-28 46
2022-06-28 46
2022-06-28 46
2022-06-28 49
2022-06-28 51
2022-06-28 51
2022-06-28 51
2022-06-28 51
2022-06-28 52
2022-06-28 52
2022-06-28 52
2022-06-28 52
2022-06-28 51
2022-06-28 51
2022-06-28 50
2022-06-28 49
2022-06-28 49
2022-06-28 48
2022-06-28 48
2022-06-28 52
2022-06-28 50
2022-06-28 51
2022-06-28 54
2022-06-28 49
2022-06-28 52
2022-06-28 55
2022-06-28 51
2022-06-28 56
2022-06-28 55
2022-06-28 55
2022-06-28 52
2022-06-28 56
2022-06-28 51
2022-06-28 56
2022-06-28 52
วันที่ บริการยืม-คืน บริการตอบคำถามฯ โถงอ่านหนังสือชั้น 1 ชั้นวารสารใหม่ ชั้นวารสารล่วงเวลา สำนักงานเลขานุการ ชั้นหนังสือภาษาไทย ชั้นหนังสือภาษาอังกฤษ โถงอ่านหนังสือชั้น 2 ทางเดินหน้าห้องจดหมายเหตุฯ ทางเดินไปอาคาร 17 ทางเดินโซนห้องประชุม IT-Zone ห้องวิทยานิพนธ์ บริการโสตฯ American Corner Pattani ทางเข้าห้องมินิเธียเตอร์ ทางเข้าห้องบริการคอมพิวเตอร์ 1 งานวิเคราะห์ทรัพยากรฯ งานธุรการ งานห้องสมุดดิจิทัล งานซ่อมฯ ชั้นหนังสือ ชั้นหนังสือภาษาเกาหลี ชั้นหนังสือภาษาอังกฤษ ชั้นหนังสือภาษาไทย ชั้นหนังสือภาษาอิสลาม ชั้นหนังสือนวนิยาย ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันตก ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก ที่นั่งอ่านหนังสือด้านทิศใต้
2022-06-23 0
2022-06-24 0
2022-06-24 0
2022-06-24 0
2022-06-24 0
2022-06-24 0
2022-06-24 0
2022-06-24 0
2022-06-24 0
2022-06-24 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0
2022-06-28 0

 แผนภูมิข้อมูลเปรียบเทียบตามตำแหน่งและช่วงเวลากรุณาระบุตำแหน่งเปรียบเทียบ วันเริ่มต้นและสิ้นสุด
วันที่ ไม่พบข้อมูล ไม่พบข้อมูล

กรุณาระบุตำแหน่งเปรียบเทียบ วันเริ่มต้นและสิ้นสุด
วันที่ ไม่พบข้อมูล ไม่พบข้อมูล

กรุณาระบุตำแหน่งเปรียบเทียบ วันเริ่มต้นและสิ้นสุด
วันที่ ไม่พบข้อมูล ไม่พบข้อมูล

กรุณาระบุตำแหน่งเปรียบเทียบ วันเริ่มต้นและสิ้นสุด
วันที่ ไม่พบข้อมูล ไม่พบข้อมูล

 แผนภูมิข้อมูลอื่น ๆ