ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 07/10/2022 เวลา 10:59:22 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
07/10/2022
10:58:19 น.
IT-Zone
2 µg/m³
26.5 °C
65 %
0 PPM.
07/10/2022
10:58:17 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
28 °C
64 %
0 PPM.
07/10/2022
10:58:11 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
29.7 °C
60 %
0 PPM.
07/10/2022
10:53:27 น.
IT-Zone
2 µg/m³
26.6 °C
65 %
0 PPM.
07/10/2022
10:53:26 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
27.9 °C
64 %
0 PPM.