ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 29/09/2023 เวลา 17:57:56 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 62.82 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 58.55 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 64.96 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 41.67 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 92.74 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 92.74 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
29/09/2023
17:55:09 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
18 µg/m³
28.5 °C
58 %
0 PPM.
29/09/2023
17:54:54 น.
IT-Zone
16 µg/m³
29.4 °C
61 %
0 PPM.
29/09/2023
17:54:08 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
32 µg/m³
31.8 °C
69 %
0 PPM.
29/09/2023
17:53:39 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
10 µg/m³
28.5 °C
42 %
0 PPM.
29/09/2023
17:53:15 น.
งานซ่อมฯ
19 µg/m³
28.9 °C
64 %
0 PPM.
29/09/2023
17:50:18 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
19 µg/m³
28.5 °C
58 %
0 PPM.
29/09/2023
17:50:02 น.
IT-Zone
15 µg/m³
29.4 °C
61 %
0 PPM.
29/09/2023
17:49:16 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
32 µg/m³
31.8 °C
69 %
0 PPM.
29/09/2023
17:48:47 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
13 µg/m³
28.6 °C
42 %
0 PPM.
29/09/2023
17:48:23 น.
งานซ่อมฯ
20 µg/m³
28.9 °C
64 %
0 PPM.
29/09/2023
17:46:25 น.
สำนักงานเลขานุการ
39 µg/m³
26.6 °C
54 %
0 PPM.
29/09/2023
17:45:26 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
19 µg/m³
28.6 °C
58 %
0 PPM.
29/09/2023
17:45:10 น.
IT-Zone
16 µg/m³
29.5 °C
62 %
0 PPM.
29/09/2023
17:44:24 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
34 µg/m³
31.8 °C
69 %
0 PPM.
29/09/2023
17:43:56 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
11 µg/m³
28.6 °C
42 %
0 PPM.