ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 01/10/2022 เวลา 12:18:09 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
01/10/2022
12:17:07 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
27.2 °C
60 %
0 PPM.
01/10/2022
12:15:17 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
30.6 °C
66 %
0 PPM.
01/10/2022
12:12:16 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
27 °C
59 %
0 PPM.
01/10/2022
12:10:25 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
30.6 °C
66 %
0 PPM.
01/10/2022
12:07:25 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
26.9 °C
54 %
0 PPM.