ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 26/09/2022 เวลา 21:55:47 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
26/09/2022
21:52:16 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
8 µg/m³
28.1 °C
56 %
0 PPM.
26/09/2022
21:52:11 น.
งานซ่อมฯ
14 µg/m³
30.8 °C
61 %
0 PPM.
26/09/2022
21:47:25 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
7 µg/m³
28.1 °C
56 %
0 PPM.
26/09/2022
21:47:19 น.
งานซ่อมฯ
14 µg/m³
30.8 °C
61 %
0 PPM.
26/09/2022
21:42:33 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
9 µg/m³
28.1 °C
56 %
0 PPM.