ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 02/10/2022 เวลา 13:07:04 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
02/10/2022
13:06:46 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
31 °C
66 %
0 PPM.
02/10/2022
13:04:09 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
27.8 °C
57 %
0 PPM.
02/10/2022
13:01:55 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
30.9 °C
66 %
0 PPM.
02/10/2022
12:59:18 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
27.8 °C
57 %
0 PPM.
02/10/2022
12:57:03 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
30.9 °C
66 %
0 PPM.