ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 02/10/2022 เวลา 10:46:01 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
02/10/2022
10:45:55 น.
งานซ่อมฯ
9 µg/m³
30.8 °C
66 %
0 PPM.
02/10/2022
10:43:18 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
27.3 °C
58 %
0 PPM.
02/10/2022
10:41:03 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
30.8 °C
66 %
0 PPM.
02/10/2022
10:38:26 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
27.2 °C
54 %
0 PPM.
02/10/2022
10:36:12 น.
งานซ่อมฯ
9 µg/m³
30.8 °C
66 %
0 PPM.