ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 07/10/2022 เวลา 21:51:42 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
07/10/2022
21:50:39 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
28.1 °C
62 %
0 PPM.
07/10/2022
21:49:41 น.
IT-Zone
1 µg/m³
27 °C
65 %
0 PPM.
07/10/2022
21:49:03 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
30.2 °C
68 %
0 PPM.
07/10/2022
21:45:48 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
28.2 °C
62 %
0 PPM.
07/10/2022
21:44:49 น.
IT-Zone
0 µg/m³
27 °C
65 %
0 PPM.