ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 05/10/2022 เวลา 18:39:34 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
05/10/2022
18:36:05 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
29.8 °C
60 %
0 PPM.
05/10/2022
18:35:44 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
30.3 °C
66 %
0 PPM.
05/10/2022
18:35:33 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
28.2 °C
61 %
0 PPM.
05/10/2022
18:31:14 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
29.8 °C
60 %
0 PPM.
05/10/2022
18:30:53 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
30.3 °C
66 %
0 PPM.