ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 26/09/2022 เวลา 20:47:03 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
26/09/2022
20:44:16 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
6 µg/m³
28.1 °C
54 %
0 PPM.
26/09/2022
20:44:11 น.
งานซ่อมฯ
15 µg/m³
30.8 °C
61 %
0 PPM.
26/09/2022
20:39:23 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
28.1 °C
54 %
0 PPM.
26/09/2022
20:39:19 น.
งานซ่อมฯ
15 µg/m³
30.8 °C
60 %
0 PPM.
26/09/2022
20:34:32 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
7 µg/m³
28.1 °C
54 %
0 PPM.