ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 30/09/2022 เวลา 11:09:35 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
30/09/2022
11:09:23 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
30.1 °C
64 %
0 PPM.
30/09/2022
11:09:03 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
27.9 °C
53 %
0 PPM.
30/09/2022
11:06:16 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
29.1 °C
67 %
0 PPM.
30/09/2022
11:04:31 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
30.1 °C
65 %
0 PPM.
30/09/2022
11:04:12 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
28 °C
55 %
0 PPM.