ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 30/09/2022 เวลา 10:48:13 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
30/09/2022
10:46:47 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
28.6 °C
68 %
0 PPM.
30/09/2022
10:45:06 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
29.8 °C
58 %
0 PPM.
30/09/2022
10:41:56 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
28.5 °C
66 %
0 PPM.
30/09/2022
10:40:14 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
29.9 °C
57 %
0 PPM.
30/09/2022
10:39:50 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
28 °C
61 %
0 PPM.