ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 04/10/2022 เวลา 17:25:20 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
04/10/2022
17:24:44 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
30.4 °C
64 %
0 PPM.
04/10/2022
17:22:31 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
28 °C
62 %
0 PPM.
04/10/2022
17:19:53 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
30.5 °C
64 %
0 PPM.
04/10/2022
17:17:38 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
27.9 °C
61 %
0 PPM.
04/10/2022
17:15:01 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
30.5 °C
64 %
0 PPM.