ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 04/10/2022 เวลา 21:05:50 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
04/10/2022
21:03:17 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
30.4 °C
65 %
0 PPM.
04/10/2022
21:01:11 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
28.2 °C
59 %
0 PPM.
04/10/2022
20:58:25 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
30.4 °C
65 %
0 PPM.
04/10/2022
20:56:19 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
28.2 °C
59 %
0 PPM.
04/10/2022
20:53:33 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
30.4 °C
65 %
0 PPM.