ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 04/10/2023 เวลา 09:51:59 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
04/10/2023
09:51:57 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
6 µg/m³
31.2 °C
68 %
0 PPM.
04/10/2023
09:51:07 น.
งานซ่อมฯ
8 µg/m³
28.5 °C
65 %
0 PPM.
04/10/2023
09:49:26 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
8 µg/m³
29.3 °C
60 %
0 PPM.
04/10/2023
09:49:26 น.
IT-Zone
9 µg/m³
30.2 °C
64 %
0 PPM.
04/10/2023
09:47:44 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
4 µg/m³
30.8 °C
47 %
0 PPM.
04/10/2023
09:47:05 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
6 µg/m³
31.2 °C
68 %
0 PPM.
04/10/2023
09:46:16 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
28.3 °C
63 %
0 PPM.
04/10/2023
09:44:34 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
8 µg/m³
29.5 °C
63 %
0 PPM.
04/10/2023
09:44:34 น.
IT-Zone
9 µg/m³
30.1 °C
68 %
0 PPM.
04/10/2023
09:42:51 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
5 µg/m³
30.8 °C
47 %
0 PPM.
04/10/2023
09:42:13 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
6 µg/m³
31.1 °C
68 %
0 PPM.
04/10/2023
09:41:23 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
28.3 °C
59 %
0 PPM.
04/10/2023
09:40:58 น.
สำนักงานเลขานุการ
6 µg/m³
27.9 °C
51 %
0 PPM.
04/10/2023
09:39:43 น.
IT-Zone
7 µg/m³
30.2 °C
68 %
0 PPM.
04/10/2023
09:39:42 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
12 µg/m³
29.7 °C
68 %
0 PPM.