ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 02/10/2023 เวลา 01:43:03 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 82.05 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 101.50 อากาศไม่ดีต่อกลุ่มเสี่ยง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 56.41 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 131.50 อากาศไม่ดีต่อกลุ่มเสี่ยง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 131.50 อากาศไม่ดีต่อกลุ่มเสี่ยง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
02/10/2023
01:42:26 น.
IT-Zone
36 µg/m³
30.5 °C
67 %
0 PPM.
02/10/2023
01:42:24 น.
งานซ่อมฯ
29 µg/m³
30.8 °C
64 %
0 PPM.
02/10/2023
01:42:20 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
27 µg/m³
29.6 °C
68 %
0 PPM.
02/10/2023
01:41:54 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
48 µg/m³
32.3 °C
64 %
0 PPM.
02/10/2023
01:40:54 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
15 µg/m³
32.8 °C
47 %
0 PPM.
02/10/2023
01:37:34 น.
IT-Zone
35 µg/m³
30.5 °C
68 %
0 PPM.
02/10/2023
01:37:32 น.
งานซ่อมฯ
30 µg/m³
30.8 °C
65 %
0 PPM.
02/10/2023
01:37:28 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
28 µg/m³
29.5 °C
67 %
0 PPM.
02/10/2023
01:37:02 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
44 µg/m³
32.3 °C
64 %
0 PPM.
02/10/2023
01:36:02 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
14 µg/m³
32.7 °C
47 %
0 PPM.
02/10/2023
01:32:42 น.
IT-Zone
35 µg/m³
30.5 °C
68 %
0 PPM.
02/10/2023
01:32:40 น.
งานซ่อมฯ
24 µg/m³
30.8 °C
64 %
0 PPM.
02/10/2023
01:32:36 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
31 µg/m³
29.5 °C
67 %
0 PPM.
02/10/2023
01:32:10 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
44 µg/m³
32.3 °C
64 %
0 PPM.
02/10/2023
01:31:10 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
17 µg/m³
32.7 °C
47 %
0 PPM.