ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 27/09/2022 เวลา 19:47:16 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
27/09/2022
19:47:15 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
27.9 °C
50 %
0 PPM.
27/09/2022
19:45:23 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
9 µg/m³
28.5 °C
61 %
0 PPM.
27/09/2022
19:45:12 น.
งานซ่อมฯ
12 µg/m³
31.5 °C
66 %
0 PPM.
27/09/2022
19:42:24 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
28.1 °C
51 %
0 PPM.
27/09/2022
19:40:31 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
9 µg/m³
28.5 °C
57 %
0 PPM.