ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 07/10/2022 เวลา 21:41:46 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
07/10/2022
21:40:57 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
28.2 °C
62 %
0 PPM.
07/10/2022
21:39:57 น.
IT-Zone
0 µg/m³
27 °C
65 %
0 PPM.
07/10/2022
21:39:20 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
30.2 °C
67 %
0 PPM.
07/10/2022
21:36:05 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
28.2 °C
62 %
0 PPM.
07/10/2022
21:35:06 น.
IT-Zone
0 µg/m³
26.9 °C
64 %
0 PPM.