ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 26/09/2022 เวลา 20:01:48 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
26/09/2022
20:00:32 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
6 µg/m³
28.1 °C
54 %
0 PPM.
26/09/2022
20:00:27 น.
งานซ่อมฯ
11 µg/m³
30.8 °C
60 %
0 PPM.
26/09/2022
19:55:41 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
28 °C
55 %
0 PPM.
26/09/2022
19:55:36 น.
งานซ่อมฯ
11 µg/m³
30.8 °C
60 %
0 PPM.
26/09/2022
19:50:49 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
28 °C
55 %
0 PPM.