ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 28/09/2022 เวลา 20:58:27 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
28/09/2022
20:56:09 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
31.7 °C
66 %
0 PPM.
28/09/2022
20:54:18 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
28.1 °C
56 %
0 PPM.
28/09/2022
20:51:18 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
31.7 °C
66 %
0 PPM.
28/09/2022
20:49:27 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
28.1 °C
56 %
0 PPM.
28/09/2022
20:46:27 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
31.7 °C
65 %
0 PPM.