ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 03/10/2022 เวลา 20:43:34 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
03/10/2022
20:41:34 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
28.2 °C
57 %
0 PPM.
03/10/2022
20:41:09 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
30.7 °C
66 %
0 PPM.
03/10/2022
20:36:43 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
28.2 °C
57 %
0 PPM.
03/10/2022
20:36:17 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
30.7 °C
65 %
0 PPM.
03/10/2022
20:31:52 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
28.2 °C
57 %
0 PPM.