ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 24/09/2023 เวลา 16:17:52 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 0.00 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 0.00 อากาศดี

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 0.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 0.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
24/09/2023
16:16:14 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
2 µg/m³
29.7 °C
71 %
0 PPM.
24/09/2023
16:15:17 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
0 µg/m³
28.5 °C
52 %
0 PPM.
24/09/2023
16:14:52 น.
IT-Zone
0 µg/m³
28.2 °C
61 %
0 PPM.
24/09/2023
16:14:32 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
28.4 °C
55 %
0 PPM.
24/09/2023
16:14:22 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
29.4 °C
54 %
0 PPM.
24/09/2023
16:11:22 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
1 µg/m³
29.7 °C
71 %
0 PPM.
24/09/2023
16:10:25 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
0 µg/m³
28.3 °C
52 %
0 PPM.
24/09/2023
16:10:00 น.
IT-Zone
0 µg/m³
28.3 °C
61 %
0 PPM.
24/09/2023
16:09:40 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
28.4 °C
55 %
0 PPM.
24/09/2023
16:09:30 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
29.4 °C
54 %
0 PPM.
24/09/2023
16:06:31 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
0 µg/m³
29.7 °C
71 %
0 PPM.
24/09/2023
16:05:33 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
0 µg/m³
28 °C
52 %
0 PPM.
24/09/2023
16:05:08 น.
IT-Zone
0 µg/m³
28.3 °C
61 %
0 PPM.
24/09/2023
16:04:48 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
28.4 °C
55 %
0 PPM.
24/09/2023
16:04:38 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
29.5 °C
55 %
0 PPM.