ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 04/10/2022 เวลา 18:20:48 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
04/10/2022
18:18:08 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
30.5 °C
65 %
0 PPM.
04/10/2022
18:15:59 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
27.8 °C
57 %
0 PPM.
04/10/2022
18:13:17 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
30.5 °C
65 %
0 PPM.
04/10/2022
18:11:04 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
27.8 °C
57 %
0 PPM.
04/10/2022
18:08:25 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
30.5 °C
65 %
0 PPM.