ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 08/10/2022 เวลา 00:20:33 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
08/10/2022
00:20:19 น.
IT-Zone
2 µg/m³
27.2 °C
67 %
0 PPM.
08/10/2022
00:19:50 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
30.2 °C
70 %
0 PPM.
08/10/2022
00:16:21 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
28.1 °C
63 %
0 PPM.
08/10/2022
00:15:27 น.
IT-Zone
2 µg/m³
27.2 °C
67 %
0 PPM.
08/10/2022
00:14:58 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
30.2 °C
70 %
0 PPM.