ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 26/09/2022 เวลา 23:47:22 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
26/09/2022
23:43:59 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
10 µg/m³
28.1 °C
58 %
0 PPM.
26/09/2022
23:43:54 น.
งานซ่อมฯ
14 µg/m³
30.9 °C
62 %
0 PPM.
26/09/2022
23:39:07 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
8 µg/m³
28.1 °C
58 %
0 PPM.
26/09/2022
23:39:03 น.
งานซ่อมฯ
11 µg/m³
30.9 °C
62 %
0 PPM.
26/09/2022
23:34:16 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
10 µg/m³
28.1 °C
58 %
0 PPM.