ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 05/10/2022 เวลา 00:38:34 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
05/10/2022
00:37:19 น.
งานซ่อมฯ
9 µg/m³
30.5 °C
67 %
0 PPM.
05/10/2022
00:34:51 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
28.1 °C
60 %
0 PPM.
05/10/2022
00:32:27 น.
งานซ่อมฯ
8 µg/m³
30.4 °C
67 %
0 PPM.
05/10/2022
00:29:59 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
28.1 °C
60 %
0 PPM.
05/10/2022
00:27:36 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
30.4 °C
67 %
0 PPM.