ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 28/09/2022 เวลา 21:23:23 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
28/09/2022
21:20:26 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
31.7 °C
66 %
0 PPM.
28/09/2022
21:18:35 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
28.1 °C
56 %
0 PPM.
28/09/2022
21:15:35 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
31.6 °C
66 %
0 PPM.
28/09/2022
21:13:43 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
28.1 °C
56 %
0 PPM.
28/09/2022
21:10:43 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
31.7 °C
66 %
0 PPM.