ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 29/09/2022 เวลา 11:37:41 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
29/09/2022
11:35:29 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
30.3 °C
56 %
0 PPM.
29/09/2022
11:34:25 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
28.6 °C
59 %
0 PPM.
29/09/2022
11:33:56 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
28 °C
61 %
0 PPM.
29/09/2022
11:30:38 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
30.3 °C
56 %
0 PPM.
29/09/2022
11:29:30 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
28.7 °C
60 %
0 PPM.