ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 25/09/2023 เวลา 07:14:30 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
25/09/2023
07:14:21 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
29.8 °C
64 %
0 PPM.
25/09/2023
07:14:17 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
4 µg/m³
29.1 °C
63 %
0 PPM.
25/09/2023
07:11:41 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
5 µg/m³
30.1 °C
70 %
0 PPM.
25/09/2023
07:10:04 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
1 µg/m³
29.9 °C
50 %
0 PPM.
25/09/2023
07:09:53 น.
IT-Zone
5 µg/m³
28.7 °C
70 %
0 PPM.
25/09/2023
07:09:30 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
29.8 °C
64 %
0 PPM.
25/09/2023
07:09:26 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
4 µg/m³
29.1 °C
63 %
0 PPM.
25/09/2023
07:06:49 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
8 µg/m³
30.1 °C
70 %
0 PPM.
25/09/2023
07:05:12 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
4 µg/m³
29.9 °C
50 %
0 PPM.
25/09/2023
07:05:01 น.
IT-Zone
7 µg/m³
28.8 °C
70 %
0 PPM.
25/09/2023
07:04:38 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
29.8 °C
64 %
0 PPM.
25/09/2023
07:04:34 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
4 µg/m³
29.1 °C
63 %
0 PPM.
25/09/2023
07:01:57 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
6 µg/m³
30.1 °C
70 %
0 PPM.
25/09/2023
07:00:21 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
2 µg/m³
29.9 °C
51 %
0 PPM.
25/09/2023
07:00:09 น.
IT-Zone
6 µg/m³
28.8 °C
70 %
0 PPM.