ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 04/10/2023 เวลา 09:37:24 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
04/10/2023
09:37:20 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
7 µg/m³
31.1 °C
68 %
0 PPM.
04/10/2023
09:36:30 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
28.2 °C
53 %
0 PPM.
04/10/2023
09:36:02 น.
สำนักงานเลขานุการ
6 µg/m³
28.4 °C
54 %
0 PPM.
04/10/2023
09:34:51 น.
IT-Zone
6 µg/m³
30.1 °C
68 %
0 PPM.
04/10/2023
09:34:50 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
9 µg/m³
29.7 °C
69 %
0 PPM.
04/10/2023
09:33:07 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
3 µg/m³
30.7 °C
47 %
0 PPM.
04/10/2023
09:32:29 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
5 µg/m³
31.1 °C
68 %
0 PPM.
04/10/2023
09:31:38 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
28.5 °C
51 %
0 PPM.
04/10/2023
09:29:59 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
11 µg/m³
29.7 °C
69 %
0 PPM.
04/10/2023
09:29:59 น.
IT-Zone
6 µg/m³
30.1 °C
68 %
0 PPM.
04/10/2023
09:28:15 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
4 µg/m³
30.7 °C
47 %
0 PPM.
04/10/2023
09:27:37 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
6 µg/m³
31.1 °C
68 %
0 PPM.
04/10/2023
09:26:45 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
28.8 °C
53 %
0 PPM.
04/10/2023
09:26:10 น.
สำนักงานเลขานุการ
6 µg/m³
28.2 °C
56 %
0 PPM.
04/10/2023
09:25:07 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
9 µg/m³
29.7 °C
69 %
0 PPM.