ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 08/10/2022 เวลา 03:11:51 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
08/10/2022
03:11:13 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
28.2 °C
64 %
0 PPM.
08/10/2022
03:10:18 น.
IT-Zone
0 µg/m³
27.3 °C
69 %
0 PPM.
08/10/2022
03:09:51 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
30.3 °C
71 %
0 PPM.
08/10/2022
03:06:22 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
28.2 °C
64 %
0 PPM.
08/10/2022
03:05:27 น.
IT-Zone
1 µg/m³
27.3 °C
69 %
0 PPM.