ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 25/09/2023 เวลา 05:53:02 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
25/09/2023
05:52:17 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
3 µg/m³
29.9 °C
50 %
0 PPM.
25/09/2023
05:52:04 น.
IT-Zone
7 µg/m³
28.8 °C
70 %
0 PPM.
25/09/2023
05:51:40 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
29.8 °C
63 %
0 PPM.
25/09/2023
05:51:38 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
29.1 °C
63 %
0 PPM.
25/09/2023
05:48:56 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
6 µg/m³
30.1 °C
70 %
0 PPM.
25/09/2023
05:47:25 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
2 µg/m³
29.9 °C
50 %
0 PPM.
25/09/2023
05:47:12 น.
IT-Zone
5 µg/m³
28.8 °C
70 %
0 PPM.
25/09/2023
05:46:48 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
29.8 °C
63 %
0 PPM.
25/09/2023
05:46:45 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
5 µg/m³
29.1 °C
64 %
0 PPM.
25/09/2023
05:44:04 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
8 µg/m³
30.1 °C
70 %
0 PPM.
25/09/2023
05:42:33 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
4 µg/m³
29.9 °C
50 %
0 PPM.
25/09/2023
05:42:20 น.
IT-Zone
6 µg/m³
28.7 °C
70 %
0 PPM.
25/09/2023
05:41:57 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
29.8 °C
63 %
0 PPM.
25/09/2023
05:41:53 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
29.1 °C
64 %
0 PPM.
25/09/2023
05:39:13 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
8 µg/m³
30.1 °C
70 %
0 PPM.