ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 01/10/2023 เวลา 12:25:10 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 69.23 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 77.78 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 88.46 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 73.50 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 88.46 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 88.46 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
01/10/2023
12:24:34 น.
IT-Zone
25 µg/m³
28.3 °C
55 %
0 PPM.
01/10/2023
12:24:30 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
21 µg/m³
28.3 °C
60 %
0 PPM.
01/10/2023
12:23:50 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
30 µg/m³
31.8 °C
66 %
0 PPM.
01/10/2023
12:23:37 น.
งานซ่อมฯ
30 µg/m³
30.5 °C
62 %
0 PPM.
01/10/2023
12:22:53 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
23 µg/m³
30.3 °C
41 %
0 PPM.
01/10/2023
12:19:43 น.
IT-Zone
17 µg/m³
28.3 °C
55 %
0 PPM.
01/10/2023
12:19:38 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
28 µg/m³
28.2 °C
60 %
0 PPM.
01/10/2023
12:18:58 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
30 µg/m³
31.8 °C
66 %
0 PPM.
01/10/2023
12:18:45 น.
งานซ่อมฯ
30 µg/m³
30.5 °C
62 %
0 PPM.
01/10/2023
12:18:01 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
16 µg/m³
30.3 °C
41 %
0 PPM.
01/10/2023
12:14:51 น.
IT-Zone
24 µg/m³
28.3 °C
55 %
0 PPM.
01/10/2023
12:14:46 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
25 µg/m³
28.1 °C
62 %
0 PPM.
01/10/2023
12:14:06 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
31 µg/m³
31.8 °C
66 %
0 PPM.
01/10/2023
12:13:53 น.
งานซ่อมฯ
33 µg/m³
30.5 °C
62 %
0 PPM.
01/10/2023
12:13:09 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
20 µg/m³
30.4 °C
41 %
0 PPM.