ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 16/07/2024 เวลา 01:49:32 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 45.83 อากาศดี

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 82.05 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 82.05 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
16/07/2024
01:49:15 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
27 µg/m³
30.7 °C
65 %
0 PPM.
16/07/2024
01:48:45 น.
ตำแหน่งทดสอบ
4 µg/m³
31 °C
49 %
0 PPM.
16/07/2024
01:47:41 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
7 µg/m³
25.9 °C
66 %
456 PPM.
16/07/2024
01:46:31 น.
งานซ่อมฯ
9 µg/m³
30.3 °C
60 %
0 PPM.
16/07/2024
01:46:30 น.
IT-Zone
11 µg/m³
29.5 °C
71 %
0 PPM.
16/07/2024
01:46:28 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
4 µg/m³
31.8 °C
45 %
0 PPM.
16/07/2024
01:45:13 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
4 µg/m³
30.8 °C
52 %
0 PPM.
16/07/2024
01:44:23 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
25 µg/m³
30.8 °C
65 %
0 PPM.
16/07/2024
01:43:53 น.
ตำแหน่งทดสอบ
5 µg/m³
31.1 °C
49 %
0 PPM.
16/07/2024
01:42:39 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
25.9 °C
66 %
456 PPM.
16/07/2024
01:41:39 น.
งานซ่อมฯ
10 µg/m³
30.2 °C
60 %
0 PPM.
16/07/2024
01:41:38 น.
IT-Zone
11 µg/m³
29.5 °C
71 %
0 PPM.
16/07/2024
01:41:36 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
4 µg/m³
31.8 °C
45 %
0 PPM.
16/07/2024
01:40:20 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
5 µg/m³
30.8 °C
51 %
0 PPM.
16/07/2024
01:39:31 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
24 µg/m³
30.8 °C
65 %
0 PPM.