ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 02/10/2022 เวลา 06:10:34 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
02/10/2022
06:09:04 น.
งานซ่อมฯ
11 µg/m³
30.5 °C
67 %
0 PPM.
02/10/2022
06:06:27 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
28 °C
61 %
0 PPM.
02/10/2022
06:04:12 น.
งานซ่อมฯ
12 µg/m³
30.5 °C
67 %
0 PPM.
02/10/2022
06:01:35 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
28 °C
61 %
0 PPM.
02/10/2022
05:59:21 น.
งานซ่อมฯ
11 µg/m³
30.5 °C
67 %
0 PPM.