ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 21/07/2024 เวลา 15:14:23 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 111.50 อากาศไม่ดีต่อกลุ่มเสี่ยง

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 73.50 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 99.15 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 99.15 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 114.00 อากาศไม่ดีต่อกลุ่มเสี่ยง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 114.00 อากาศไม่ดีต่อกลุ่มเสี่ยง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
21/07/2024
15:14:24 น.
IT-Zone
37 µg/m³
30.2 °C
75 %
0 PPM.
21/07/2024
15:14:22 น.
งานซ่อมฯ
35 µg/m³
31.1 °C
65 %
0 PPM.
21/07/2024
15:12:05 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
40 µg/m³
27.1 °C
82 %
393 PPM.
21/07/2024
15:11:53 น.
ตำแหน่งทดสอบ
23 µg/m³
32.2 °C
50 %
0 PPM.
21/07/2024
15:11:52 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
41 µg/m³
30.9 °C
72 %
0 PPM.
21/07/2024
15:10:40 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
23 µg/m³
32 °C
53 %
0 PPM.
21/07/2024
15:10:03 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
29 µg/m³
33.1 °C
51 %
0 PPM.
21/07/2024
15:09:32 น.
IT-Zone
35 µg/m³
30.1 °C
75 %
0 PPM.
21/07/2024
15:09:30 น.
งานซ่อมฯ
33 µg/m³
31.1 °C
65 %
0 PPM.
21/07/2024
15:07:02 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
41 µg/m³
27.1 °C
82 %
394 PPM.
21/07/2024
15:07:01 น.
ตำแหน่งทดสอบ
24 µg/m³
32.2 °C
50 %
0 PPM.
21/07/2024
15:07:00 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
39 µg/m³
30.9 °C
72 %
0 PPM.
21/07/2024
15:05:48 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
26 µg/m³
32 °C
54 %
0 PPM.
21/07/2024
15:05:12 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
26 µg/m³
33.1 °C
51 %
0 PPM.
21/07/2024
15:04:40 น.
IT-Zone
36 µg/m³
30.2 °C
75 %
0 PPM.