ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 30/09/2022 เวลา 11:16:17 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
30/09/2022
11:16:02 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
29.3 °C
66 %
0 PPM.
30/09/2022
11:14:14 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
30.1 °C
62 %
0 PPM.
30/09/2022
11:13:54 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
27.7 °C
52 %
0 PPM.
30/09/2022
11:11:08 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
29.2 °C
66 %
0 PPM.
30/09/2022
11:09:23 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
30.1 °C
64 %
0 PPM.