ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 05/10/2022 เวลา 15:18:30 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
05/10/2022
15:16:29 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
29.6 °C
60 %
0 PPM.
05/10/2022
15:16:28 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
28.9 °C
62 %
0 PPM.
05/10/2022
15:15:27 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
28.5 °C
59 %
0 PPM.
05/10/2022
15:11:38 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
29.6 °C
60 %
0 PPM.
05/10/2022
15:11:37 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
28.8 °C
61 %
0 PPM.