ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 03/10/2022 เวลา 12:54:04 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
03/10/2022
12:53:16 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
28 °C
59 %
0 PPM.
03/10/2022
12:49:46 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
30.2 °C
65 %
0 PPM.
03/10/2022
12:49:25 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
29.3 °C
59 %
0 PPM.
03/10/2022
12:48:25 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
27.9 °C
59 %
0 PPM.
03/10/2022
12:44:55 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
30.1 °C
66 %
0 PPM.