ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 29/09/2022 เวลา 18:04:10 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
29/09/2022
18:04:09 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
31 °C
63 %
0 PPM.
29/09/2022
18:04:08 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
27.7 °C
58 %
0 PPM.
29/09/2022
18:00:28 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
29.6 °C
62 %
0 PPM.
29/09/2022
17:59:18 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
31 °C
63 %
0 PPM.
29/09/2022
17:59:17 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
27.6 °C
57 %
0 PPM.