ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 29/09/2022 เวลา 05:09:34 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
29/09/2022
05:06:56 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
31.4 °C
66 %
0 PPM.
29/09/2022
05:04:49 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
28.1 °C
61 %
0 PPM.
29/09/2022
05:02:05 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
31.4 °C
66 %
0 PPM.
29/09/2022
04:59:58 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
28.2 °C
61 %
0 PPM.
29/09/2022
04:57:14 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
31.5 °C
66 %
0 PPM.