ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 26/09/2022 เวลา 13:57:58 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
26/09/2022
13:56:04 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
29.7 °C
55 %
0 PPM.
26/09/2022
13:55:56 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
28 °C
51 %
0 PPM.
26/09/2022
13:51:13 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
29.8 °C
53 %
0 PPM.
26/09/2022
13:51:04 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
28.2 °C
53 %
0 PPM.
26/09/2022
13:51:03 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
7 µg/m³
28.1 °C
59 %
0 PPM.