ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 01/10/2022 เวลา 00:06:53 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
01/10/2022
00:06:39 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
30.4 °C
68 %
0 PPM.
01/10/2022
00:03:34 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
28.1 °C
62 %
0 PPM.
01/10/2022
00:01:48 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
30.4 °C
68 %
0 PPM.
30/09/2022
23:58:43 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
28.2 °C
62 %
0 PPM.
30/09/2022
23:56:57 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
30.5 °C
68 %
0 PPM.