ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 26/09/2022 เวลา 19:27:47 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
26/09/2022
19:26:32 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
27.7 °C
55 %
0 PPM.
26/09/2022
19:26:28 น.
งานซ่อมฯ
12 µg/m³
30.8 °C
59 %
0 PPM.
26/09/2022
19:23:23 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
8 µg/m³
28.5 °C
55 %
0 PPM.
26/09/2022
19:21:40 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
27.6 °C
54 %
0 PPM.
26/09/2022
19:21:36 น.
งานซ่อมฯ
10 µg/m³
30.8 °C
59 %
0 PPM.