ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 06/10/2022 เวลา 17:47:13 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
06/10/2022
17:43:44 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
28.5 °C
63 %
0 PPM.
06/10/2022
17:43:35 น.
IT-Zone
0 µg/m³
25.6 °C
59 %
0 PPM.
06/10/2022
17:42:43 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
30.5 °C
65 %
0 PPM.
06/10/2022
17:38:53 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
28.5 °C
63 %
0 PPM.
06/10/2022
17:38:44 น.
IT-Zone
0 µg/m³
25.6 °C
59 %
0 PPM.