ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 26/09/2022 เวลา 18:38:06 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
26/09/2022
18:37:57 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
28 °C
56 %
0 PPM.
26/09/2022
18:37:53 น.
งานซ่อมฯ
11 µg/m³
30.8 °C
59 %
0 PPM.
26/09/2022
18:34:46 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
6 µg/m³
28.3 °C
60 %
0 PPM.
26/09/2022
18:33:06 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
27.9 °C
56 %
0 PPM.
26/09/2022
18:33:02 น.
งานซ่อมฯ
8 µg/m³
30.7 °C
58 %
0 PPM.