ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 30/09/2022 เวลา 19:00:54 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
30/09/2022
19:00:33 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
30.6 °C
68 %
0 PPM.
30/09/2022
18:59:02 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
29.8 °C
62 %
0 PPM.
30/09/2022
18:57:37 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
28.1 °C
61 %
0 PPM.
30/09/2022
18:55:41 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
30.6 °C
68 %
0 PPM.
30/09/2022
18:54:10 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
29.9 °C
62 %
0 PPM.